Pomáháme řídit změny

Změna je všude kolem nás. Musí být vhodně řízena, jinak můžete zničit i to, čeho již bylo dosaženo.

Důsledné uplatňování principů projektového řízení usnadňuje překonávání odporu ke změně, výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu a dosažení plánovaných cílů.

Nabízíme služby projektového řízení změn s využitím produktivních nástrojů, týmových dovedností a zkušeností z realizovaných projektů.

Nejčastěji poskytované služby                                                                                              

h

 • Zakládání a řízení projektů
 • Analýza stavu a výkonnosti organizace
 • Mapování procesů
 • Tvorba komplexního procesního modelu organizace
 • Měření a analýzy výkonnosti procesů
 • Projekty změny a optimalizace procesů a organizačního uspořádání
 • Projekty Lean Management
 • Transformační a akviziční projekty
 • Tvorby a realizace strategie organizace / organizačních jednotek
 • Analýza a řízení portfolia produktů a služeb
 • Tvorba kompetenčních modelů
 • Manažerské systémy řízení