Pomáháme rozvíjet dovednosti

Znalosti a dovednosti lidí v organizaci jsou jejími nejcennějšími aktivy. Jejich cílený rozvoj je zárukou i rozvoje hodnoty celé organizace.

Poskytujeme služby vzdělávání na podporu rozvoje jak odborných znalostí a schopností tak i měkkých dovedností.

Nejčastěji poskytované služby:

  • Průzkum a analýza rozvojových potřeb zaměstnancůVzdělávání
  • Tvorba a řízení komplexních rozvojových programů
  • In company semináře, tréninky a workshopy se zaměřením na strategické řízení, marketing, prodej, nákup, výrobu, logistiku, finance, ekonomiku a personalistiku
  • In company semináře, tréninky a workshopy v průřezových disciplinách projektové řízení změn a procesní řízení výkonu
  • Tréninky v oblasti měkkých manažerských dovedností se zaměřením na sebeřízení a osobní efektivitu, komunikaci, vyjednávání, kreativní myšlení, týmovou práci a vedení lidí